Utstilling

I Eplehagen 48 på Valen er det til ei kvar tid utstilling på veggane i sokkeletasjen.

Det er ope galleri her ein gong i mellom. Elles kan det svært gjerne avtalast besøk: sms 98060938.

I heile juli vil eg, saman med andre, ha utstilling og sal i Skålafjøro brukt og nytt sine lokaler i Rosendal. Eg vil vera til stades nokre dagar, og lokalet er ope kvar dag 10-15. Laurdag og søndag er det ope til kl 16.00.

27.-28. august vil Jan Ove og eg vera i Fjelberg gamle prestegard, og det vil då vera ope for sal av bilde i almuestova.

Søndag 28.8 inviterer me til kyrkjekaffi med utstilling og sal.

Haustutstilling på Valen, 22.-23. oktober, på Bygdehuset.

Me er tre malande og teiknande damer på Valen som inviterer til haustutstilling i Bygdahuset på Valen.

Gerd Lilleng bruker for det meste pastellkritt.

Eva Handeland Sjo teiknar.

Eg har med meg akrylmaleri og bøker og kort.

Opningstider kjem me tilbake til n¨år det nærmar eg.