Skudeneshavn

Når ein er frå Skudeneshavn og interessert i historie, vil mange av maleria bera preg av det.

30×30 cm, kr 2500,-

40×40 cm, malt på linlerret (høg kvalitet), kr 3000,- reservert

På 1800-talet blei det send protestskriv frå Skudeneshavn til styremaktene; Fiskarane var redde dampskipa skulle skremma vekk fisken. Seinare har andre endringar skapt uro.
5x65x90cm,kr 6000, –

Kanalen, 40×50 cm. seld

Sildøy reddar unggutane som skulle ro til England. Bildet er seld.

Skude fyr, 30x30x4 cm, kr 900,-

Arnt Nornes gjorde ein stor jobb med å finna ut korleis det såg ut langs strendene våre på 1800-talet. På grunnlag av kolteikningane hans har eg rekonstruert nokre av desse.

Klikk på bildet for å få rett format. Er du interessert i handel, bruk sms til 98060938.

Ved Kanalen, i Høinessjøen, på Sandvesand og på Geitungen kom havet nær oss som vaks opp på Høines.

Kanalen, ca 1915, 30×40 cm, kr 2500,-

Barndomsheimen min, bygd på 1850-talet, står heldigvis framleis. Den har fått ny eigar som har sett huset i god stand. På eine veggen heng eit av maleria mine, eit blide av ei «frøken» som svinsar så glad gjennom Søragadå. Ein stor takk til dei som tar så godt vare på barndomsheimen min!

Kvar sommar er det eit yrande liv i Skudenes sentrum. Det var det på starten av 1900-talet også. Men då var det ikkje festival. Då var det meir raut enn song som høyrtest der paviljongen står – når kyrne passerte på veg til og frå beite.

Fiske og sjøfart gav grunnlag for at den vesle plassen på sørspissen av Karmøy vaks seg stor frå 1850 til 1870. Mykje har endra seg sidan førstereisguten mønstra på og opplevde storbyane der silda skulle leverast, Mange av oss som hadde vår barndom der, vil for alltid vera «havmenneske» og lyden frå båtar, ferjer og skøyter blir ikkje gløymd.

Som no: Det var både kvardag og fritid. Men før kom fritida sjeldan.

Når det maritime kryp inn på lerretet:

Ingenting er som solskin ved havet. Men skodda har også sin sjarm, sjølv om ho er farleg for dei som ikkje kjem til lands i tide.

Rundt omkring.

Barndomsminne: Stemorsblomster i mormors hage.