Barnestrekar

4x30x30 cm, kr 1500,-
4x30x30cm, kr 1500,-

4x30x30cm, kr 1500,-
seld
seld

Selde

Løvetannbarna – 4x30x30 cm, kr 1500

– Det har slutta å regna, altså!

seld

Skip til alle tider

Mot hamn – når sola sloss med skodda.

20×60 cm, kr 900,-
5x50x50cm, kr 3500,-
30×30 cm, seld
30×40 cm, kr 900,-

Dei fleste bilda kan leverast med sølvfarga sveveramme for eit tillegg på kr 150,-

5x50x70 cm, kr 4500,- seld