TAP – historisk roman frå Skudeneshavn på 1880-talet.

Når ein er fødd og oppvaksen i Skudeneshavn, er det den naturlegaste saka i verda at ein finn motiv derfrå. Mine maleri som er inspirerte av heimplassen min, ligg under Skudeneshavn i menyen.

Men også pennen lar seg inspirera. Eller skal me seia tastaturet? Det har resultert i ein ny historisk roman, TAP, som no er rykande fersk frå trykkeriet.

Kort fortalt kan du lesa om dette i TAP:

For folk i Skudeneshavn kjem 1880-talet med kraftige vindkast. Samfunnet er i endring, og dei som driv med skip og eksport, må heile tida gjera vanskelege val for framtida.

Ein dag dukkar det opp ein underleg mann på trappa i Skippergarden, der Karina bur med familie og tenarskap. Raskt oppdagar Karina at det slett ikkje berre er det opne havet som kan trua familien og finansane.

Tap er ein frittståande oppfølgjar til romanane  Blåstrømpe (2004) og Alt vel (2016), men den kan også lesast som ei sjølvstendig forteljing

TAP kostar kr 290,-. Eg sender den signert og fraktfritt til deg ved bestilling til post@marittotland.no eller sms 98060938

«Alt vel» handlar om den store stormen på Island i 1884 spesielt råka fiskarane frå Rogaland, og om dei som gjekk heime og venta. Den kan kjøpast for kr 100,- (Kr 200 inkl porto om den ikkje blir kjøpt i lag med TAP.)

Alle tre romanane: Kr 500 inkl porto.

Eg helsar deg, haust!

30×40 cm, kr 1200,-
Eg helsar deg haust, du ærlege haust,
du lova meg aldri det slag,
broren din, våren, han lovar så raust,
han lovar kvar einaste dag,
men lovnaden gløymer han ofte så fort,
han held ikkje meir enn han vil
og var det eit vonbrot han ikkje fekk gjort
så hjelpte nok sommaren til.

Eg helsar deg haust, du ærlege haust,
du lovar meg aldri det slag,
Men open og ærleg og trugen og traust
det er du frå dag til dag.
Du seier som sant er og slær ikkje av;
eg stormar, eg ruskar , eg riv,
eg møter med kulde, med død og med grav
det fallande, folnande liv.

Eg helsar deg haust, av heile mi sjel,
eg helsar deg, herlege haust.
Du lovar meg inkje, men kjem likevel
med gåver så rikt og så raust.
Ja, ofte kom du med ein soldag attpå
som inkje var ventan' ein gong
og lia var gullgul, og fjella blå
og livet var solskin og song.

Eg helsar deg haust, du ærlege haust,
og takkar for alt som du gav,
for storm frå nordvest og græl ifrå aust
og båra som braut over hav
for sola som lyste så longt over land
når byga frå nord spakna av
for livet som loga i bål og i brann
den stunda det sig i hav.

Henrik Straumsheim, (1893-1975)